Algemene voorwaarden

Het jaarbedrag wordt in 1 keer geïncasseerd ongeveer 1 maand na inschrijving. Het membership wordt bij geen bericht automatisch jaarlijks verlengd. Door inzending van de machtiging geeft u toestemming aan Trinity Music om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Trinity Music. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.